סילבוס הקורס

מרגע רכישת הקורס, כל הקורס פתוח לכם במשך שלושה חודשים.

להלן פריסת הנושאים בקורס:

 

חלק ראשון - מבוא לקורס:

הקדמה - רגע לפני שמתחילים      2:36 דקות

בהקדמה  תיערך סקירה על מבנה הקורס ודגשים החשובים לכל אורך הדרך.

פרק א - דברים שחשוב לדעת     7:02 דקות

 • חמשת המרכיבים הבסיסיים בשפה שלנו עם ילדים.
 • תפיסת העולם ההורית עליה מושתת הקורס.

פרק ב - נכנסים לראש של הילד    12:44 שניות

 • מה זה אימון שינה?
 • למה ילדים מתעוררים בלילה?
 • מהי צורת החשיבה של תינוקות ופעוטות?
 • המטרות בתהליך.
 • הקשיים בתהליך.

פרק ג - בסיס העבודה    14:19 שניות

 • תבנית המענה לבכי.
 • ארבעת השלבים המרכיבים את התבנית.
 • כללים חשובים לשלב הרביעי בתבנית המענה לבכי.
 • דגשים לתבנית המענה לבכי.

פרק ד - שריקת הפתיחה    9:02 דקות

 • בחינת סדר היום והלילה כפי שהוא מתנהל טרם תחילת התהליך.
 • הנחיות לאופן מילוי השאלונים העצמיים והחלוקה לחטיבות.
 • אחד עשר הכללים שילוו אתכם לכל אורך התהליך.

 

חלק שני - אבחון עצמי:

מצורפים לקורס ארבעה קבצים, בכל אחד מהם שאלות והנחיות. אתם ממלאים את השאלונים וכך יודעים כיצד להתקדם בחלק השלישי.

שאלון אבחון עצמי - סדר יום

שאלון אבחון עצמי - אופן ההרדמה

שאלון אבחון עצמי - האכלות

שאלון אבחון עצמי - מוצץ

 

חלק שלישי - התהליך האימוני:

חלק זה מחולק לשלוש חטיבות עבודה בהן אתם פועלים במקביל על פי ההנחיות.

כל חטיבה מחולקת לפרק הכנה ולפרקים המפרטים את שלבי הלמידה.

חטיבת אופן ההרדמה -

פרק א - טקס שינה    8:57 דקות

 • סימני עייפות.
 • סדר הפעולות המומלץ לפני השינה.
 • דגשים לאחר ההרדמות.

פרק ב - יקיצות בוקר    7:57 דקות

 • מהי שעת יקיצה מקובלת?
 • מדוע ילידים מתעוררים מוקדם בבוקר?
 • איך קובעים מתי זה בוקר ומתי זה לילה? ומדוע זה חשוב?
 • איך נוהגים במידה והחלטתם שזה לילה?
 • איך נוהגים במידה והחלטתם שזה בוקר?

פרק ג - שנות היום    4:32 דקות

דגשים חשובים לשינה ביום.

פרק ד - דגשים אחרונים    13:08 דקות

 • מה עושים במקרה של בכי ממושך?
 • התיישבות והעמדות במיטה.
 • שינוי תנוחה לילד במיטה.
 • מים בלילה.
 • מחלות.
 • שיניים.
 • אחים.
 • זריקת חפצים מהמיטה.
 • מהלך הלילה.
 • ארוחות שישי.

פרק ה - שלב 1   8:09 דקות

הנחיות כיצד לפעול למי שיצא לו בשאלון להתחיל בשלב זה.

 • הרדמה - כללים ולמה לצפות.
 • יקיצות בלילה - כללים ולמה לצפות.
 • שנות יום - כללים ולמה לצפות.
 • הנחיות מתי לעבור לשלב הבא.

פרק ו - שלב 2    9:17 דקות

 • הנחיות כיצד לפעול למי שיצא לו בשאלון להתחיל בשלב זה, ולמי שהתקדם לשלב זה מהשלב הקודם.
 • הרדמה - כללים, למה לצפות ודגשים חשובים להצלחה.
 • יקיצות בלילה - כללים, למה לצפות ודגשים חשובים להצלחה.
 • קשיים בתהליך ודרך הפתרון המתאימה.
 • הנחיות מתי לעבור לשלב הבא.

פרק ז - שלב 3    9:10 דקות

 • בשאלון להתחיל בשלב זה, ולמי שהתקדם לשלב זה מהשלב הקודם.
 • הרדמה - כללים, למה לצפות ודגשים חשובים להצלחה.
 • יקיצות בלילה - כללים, למה לצפות ודגשים חשובים להצלחה.
 • קשיים בתהליך ודרך הפתרון המתאימה.
 • הנחיות מתי לעבור לשלב הבא.

פרק ח - שלב 4    4:07 שניות

 • מטרה.
 • אופן הפעולה בהרדמות.
 • אופן הפעולה ביקיצות הלילה.
 • דגשים חשובים.
 • למה לצפות.

חטיבת האוכל -

פרק א - הקדמה   17:41 דקות

 • הגדרת מטרה.
 • האכלות במהלך היום.
 • התייחסות להנקות במהלך היום.
 • האכלות לילה: איך קובעים את זמן הארוחה? איך מאכילים בלילה? איך מסיימים האכלה בלילה?
 • למה לצפות?
 • האכלות בוקר.

פרק ב - שלב 1   3:06 שניות

 • הנחיות
 • למה לצפות?
 • מתי לעבור שלב?

פרק ג - שלב 2    1:48 דקות

 • הנחיות
 • למה לצפות?
 • מתי לעבור שלב?

פרק ד - שלב 3   2:15 דקות

 • הנחיות
 • למה לצפות?
 • מתי לעבור שלב?

פרק ה - שלב 4   3:09 דקות

הורדת האוכל מהלילה, והנחיות למי שמעוניין להשאיר ארוחה אחת בלילה.

חטיבת המוצץ -

פרק א - מבוא    14:53 דקות

 • מיקום המוצץ במיטה.
 • בניית תשתית לעבודה עם המוצץ בהרדמות, במהלך הלילה ובמהלך היום.
 • זריקת מוצצים.
 • התייחסות לתינוקות יונקים.

פרק ב - שלב 1    4:07 דקות

 • הנחיות לעבודה עם המוצץ בהרדמה.
 • הנחיות לעבודה עם המוצץ במהלך הלילה.
 • למה לצפות?
 • מתי לעבור לשלב הבא?

פרק ג - שלב 2   8:35 דקות

 • הנחיות לעבודה עם המוצץ בהרדמה.
 • הנחיות לעבודה עם המוצץ במהלך הלילה.
 • למה לצפות?
 • מתי לעבור לשלב הבא?

פרק ד - שלב 3    7:23 דקות

 • הנחיות לעבודה עם המוצץ בהרדמה.
 • הנחיות לעבודה עם המוצץ במהלך הלילה.
 • למה לצפות?